Узгодження меж земельних ділянок - Адвокат Савчук Роман Романович. Адвокат Івано-Франківськ. Юридичні послуги в Івано-Франківську.

Перейти до контакту

Узгодження меж земельних ділянок

Актуальні теми

Узгодження меж земельних ділянок


Згідно п. 3 ст. 158 Земельного кодексу України, органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства. У разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням органів місцевого самоврядування спір вирішується судом.

Порядок розгляду земельних спорів органами місцевого самоврядування визначено статтею 159 Земельного кодексу.


Зокрема, земельні спори розглядаються на підставі заяви однієї із сторін у місячний строк з дня подання заяви. Спір розглядається за участю зацікавлених сторін, які повинні бути завчасно повідомлені про час і місце розгляду спору. У разі відсутності однієї із сторін при першому вирішенні питання і відсутності офіційної згоди на розгляд питання розгляд спору переноситься. Повторне відкладання розгляду спору може мати місце лише з поважних причин.
Відсутність однієї із сторін без поважних причин при повторному розгляді земельного спору не зупиняє його розгляд і прийняття рішення.


У рішенні органу місцевого самоврядування визначається порядок його виконання. Рішення передається сторонам у 5-денний термін з часу його прийняття.

Відповідно до вимог ст. 16 Закону України «Про звернення громадян», скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням — безпосередньо до суду.     

Назад до змісту