Право власності на житло - Адвокат Савчук Роман Романович. Адвокат Івано-Франківськ. Юридичні послуги в Івано-Франківську.

Перейти до контакту

Право власності на житло

Актуальні теми

Право власності на житло

Стаття 47 Конституції України «Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.

Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду»

Житлом фізичної особи є житловий будинок,  квартира,  інше приміщення,  призначені  та  придатні  для постійного проживання в них.
   
Житловим будинком є будівля капітального типу,  споруджена з     дотриманням     вимог,    встановлених    законом,    іншими нормативно-правовими актами,  і призначена для  постійного  у  ній проживання.
   
Садибою  є  земельна  ділянка разом з розташованими на ній житловим будинком,  господарсько-побутовими будівлями, наземними і підземними комунікаціями, багаторічними насадженнями.
   
У   разі   відчуження  житлового  будинку  вважається,  що відчужується вся садиба,  якщо інше не встановлено  договором  або законом.
   
Квартирою  є  ізольоване  помешкання  в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання.
   
Власникам квартири у дво- або багатоквартирному  житловому будинку  належать  на праві спільної сумісної власності приміщення загального користування,  опорні конструкції  будинку,  механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання за межами або всередині квартири,  яке обслуговує більше однієї квартири, а також споруди, будівлі,  які  призначені  для  забезпечення потреб усіх власників квартир, а також власників нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку.
   
Власник    житлового    будинку,    квартири   має   право використовувати помешкання  для  власного  проживання,  проживання членів своєї сім'ї, інших осіб і не має права використовувати його для промислового виробництва.
   
Власник квартири може на свій розсуд здійснювати ремонт  і зміни у квартирі,   наданій   йому для   використання як єдиного цілого, - за умови,  що ці зміни не призведуть  до  порушень  прав власників  інших  квартир у багатоквартирному житловому будинку та не  порушать  санітарно-технічних  вимог  і  правил   експлуатації будинку.
   
Будинок,  споруджений  або  придбаний  житлово-будівельним (житловим) кооперативом, є його власністю.
   
Член   житлово-будівельного  (житлового)  кооперативу  має право володіння і  користування,  а  за  згодою  кооперативу  -  і розпоряджання  квартирою,  яку  він  займає в будинку кооперативу, якщо він не викупив її.

У   разі   викупу   квартири   член   житлово-будівельного (житлового) кооперативу стає її власником.
   
Власники    квартир    для    забезпечення    експлуатації багатоквартирного житлового будинку,  користування  квартирами  та спільним  майном  житлового  будинку  можуть створювати об'єднання власників квартир (житла).
   
Таке об'єднання може бути створено також власниками  житлових будинків.
   
Об'єднання   власників   квартир,   житлових   будинків  є юридичною особою,  яка створюється та діє відповідно до статуту та закону.
 
Згідно статті 311 Цивільного кодексу України житло фізичної особи є недоторканним.
   
Проникнення  до  житла  чи  до  іншого  володіння фізичної особи,  проведення в ньому огляду чи обшуку може відбутися лише за вмотивованим рішенням суду.
   
У  невідкладних  випадках,  пов'язаних із рятуванням життя людей та майна  або  з  безпосереднім  переслідуванням  осіб,  які підозрюються  у  вчиненні  злочину,  законом може бути встановлено інший порядок проникнення до житла чи до іншого володіння фізичної особи, проведення в них огляду та обшуку.
   
Фізична  особа  не  може  бути  виселена  або  іншим чином примусово позбавлена житла, крім випадків, встановлених законом.
  
Згідно статті 351 Цивільного Кодексу України право  власності  на  житловий  будинок,   інші  будівлі, споруди,  багаторічні  насадження  може  бути  припинене за згодою власника у разі викупу земельної ділянки,  на якій вони розміщені, для  суспільних  потреб  чи за рішенням суду в разі її примусового відчуження  з  мотивів  суспільної  необхідності  з  обов'язковим попереднім і повним відшкодуванням їх вартості.
  
Особа, право власності якої підлягає припиненню, має право вимагати  надання  їй  в  межах  території,  на  яку   поширюються повноваження  відповідного  органу  місцевого  самоврядування  або органу виконавчої влади,  іншої земельної ділянки,  вартість  якої враховується при визначенні викупної ціни.
  
У   разі  якщо  власник  земельної  ділянки,  що  підлягає примусовому  відчуженню  з  мотивів  суспільної  необхідності,   є власником житлового будинку,  інших будівель, споруд, багаторічних насаджень,  що на ній розміщені,  вимога про примусове  відчуження земельної  ділянки з мотивів суспільної необхідності розглядається разом із вимогою про припинення права власності на такі об'єкти.
  
У  разі  якщо  власник  земельної  ділянки,  що   підлягає примусовому  відчуженню  з  мотивів суспільної необхідності,  не є власником житлового будинку,  інших будівель, споруд, багаторічних насаджень,   що   на   ній   розміщені,   питання  про  відчуження розглядається з кожним власником окремо.
  
До набрання законної  сили  рішенням  суду  про  примусове відчуження  земельної  ділянки  з  мотивів суспільної необхідності власник  має  право  на  власний  розсуд  розпоряджатися  житловим будинком, іншими будівлями, спорудами, багаторічними насадженнями, що розміщені на такій земельній ділянці.
  
Власник земельної ділянки в разі її відчуження на  користь іншої  особи  зобов'язаний попередити таку  особу  про  рішення, прийняте   органом   виконавчої   влади   чи   органом місцевого самоврядування   про   викуп  земельної  ділянки,  інших  об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, для суспільних потреб, та в десятиденний строк повідомити орган,  що прийняв таке рішення, про відчуження земельної ділянки на користь іншої особи.  Рішення  про викуп земельної  ділянки  для  суспільних  потреб  зберігає  свою чинність для нового власника земельної ділянки.

Назад до змісту