Позбавлення батьківських прав - Адвокат Савчук Роман Романович. Адвокат Івано-Франківськ. Юридичні послуги в Івано-Франківську.

Перейти до контакту

Позбавлення батьківських прав

Актуальні теми

Позбавлення батьківських прав


Підстави позбавлення батьківських прав


    Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:

    не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
    ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини;
    жорстоко поводяться з дитиною;
    є хронічними алкоголіками або наркоманами;
    вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;
    засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини.

    Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав з підстав, встановлених пунктами 2, 4 і 5 частини першої цієї статті, лише у разі досягнення ними повноліття.

    Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав щодо усіх своїх дітей або когось із них.

    Якщо суд при розгляді справи про позбавлення батьківських прав виявить у діях батьків або одного з них ознаки кримінального правопорушення, він письмово повідомляє про це орган досудового розслідування, який в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, розпочинає досудове розслідування.

    Рішення суду про позбавлення батьківських прав після набрання ним законної сили суд надсилає органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини.Правові наслідки позбавлення батьківських прав


    Особа, позбавлена батьківських прав:

    втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов’язків щодо її виховання;
    перестає бути законним представником дитини;
    втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім’ям з дітьми;
    не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником;
    не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов’язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування);
    втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною.

    Особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов’язку щодо утримання дитини.

Одночасно з позбавленням батьківських прав суд може на вимогу позивача або за власною ініціативою вирішити питання про стягнення аліментів на дитину.

Влаштування дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав


    Якщо дитина проживала з тим із батьків, хто позбавлений батьківських прав, суд вирішує питання про можливість їхнього подальшого проживання в одному житловому приміщенні.

    Суд може постановити рішення про виселення того з батьків, хто позбавлений батьківських прав, з житлового приміщення, у якому він проживає з дитиною, якщо буде встановлено, що він має інше житло, у яке може поселитися, або постановити рішення про примусовий поділ житла чи його примусовий обмін.

    Дитина за бажанням другого з батьків може бути передана йому.

    Якщо дитина не може бути передана другому з батьків, переважне право перед іншими особами на передання їм дитини мають, за їхньою заявою, баба та дід, повнолітні брати та сестри, інші родичі дитини, мачуха, вітчим.

    Якщо дитина не може бути передана бабі, дідові, повнолітнім братам та сестрам, іншим родичам, мачусі, вітчиму, вона передається на опікування органу опіки та піклування.

    Дитина, яка була передана родичам, мачусі, вітчиму, органові опіки та піклування, зберігає право на проживання у житловому приміщенні, в якому вона проживала, і може у будь-який час повернутися до нього.

    Порядок відібрання і передання дитини встановлюється законом.


Назад до змісту